یک شرکت بیمه ژاپنی هوش مصنوعی را جایگزین برخی از کاربرانش کرده است!