سامسونگ پتنت جدیدی را درباره دوربین‌های دوگانه به ثبت رساند