کاهش فروش آیفون موجب شد تا اپل برای نخستین بار حقوق تیم کوک را کاهش دهد!