عرضه دوباره اندروید نوقا برای HTC 10 از سه هفته آینده شروع خواهد شد