نشست خبری کمپین «یادگاری تو به زمین» سامسونگ برگزار شد