ایرباس قصد دارد تا پایان امسال پرواز آزمایشی خودروهای پرنده را آغاز نماید