پتنت جدید مایکروسافت: تلفن هوشمندی با قابلیت تبدیل شدن به تبلت!