مایکروسافت در هفته آینده 700 کارمند خود را اخراج خواهد کرد