محققان می‌گویند دلایل مهمی وجود دارد که شما هر شب گوشی‌تان را تمیز کنید!