هواوی می‌خواهد با کنار زدن اپل، بزرگ‌ترین تولید کننده تلفن هوشمند شود