ناسا برای آزمایش موشک‌هایش از رنگ‌های حساس به فشار استفاده می‌کند!