مایکروسافت برای مبارزه با کروم‌بوک بر روی نسخه سبک‌تر و ابری ویندوز ۱۰ کار می‌کند