اینستاگرام به‌زودی امکان ارسال چندین عکس به‌صورت آلبوم را فراهم می‌کند