تصویر واقعی منتشر شده از ال‌جی G6 وجود بدنه شیشه‌ای را تایید می‌کند