در آینده نزدیک لانچر Google Now از فروشگاه گوگل‌ پلی حذف خواهد شد