اپل تولید آیفون 8 را زودتر از معمول آغاز خواهد کرد