آیا فناوری +HDR بکار رفته در دوربین گوگل پیکسل‌ها با سری نکسوس یکسان است؟!