آیا گوگل مشکل بلند‌گو گوشی‌های پیکسل خود را با بسته امنیتی ماه فوریه رفع کرده است؟!