پاسخ مسابقه هوشمندانه اول: داستان برای قبل از میلاد است!