پرچمدار بعدی سونی با نام Yoshino به نمایشگر 4K مجهز خواهد بود