موتورولا فینالیست‌های رقابت طراحی ماژول‌های موتو ماد را معرفی کرد