صفحه‌ای برای پشتیبانی گلکسی +S8 در وبسایت سامسونگ هند راه اندازی شده است