هواوی P10 گواهی FCC را برای عرضه در آمریکای شمالی دریافت کرد