شاتل موبایل موفق به کسب پروانه نسل جدید اپراتورهای تلفن همراه در کشور شد