فیلترینگ اپلیکیشین مسیریاب ویز چهارشنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد