بعد از ۶ ماه رقابت، برترین‌های LG Global Challenger در ایران معرفی شدند!