چرا کمپانی نوکیا هنوز پرچمدار خود را تحت نظر HMD عرضه نکرده است؟