همراه اول تا 50 هزار تومان به همه مشترکانش عیدی می‌دهد!