جذابیت بالاتر اینستاگرام برای تبلیغات نسبت به اسنپ چت