انکودر Guetzli گوگل حجم تصاویر JPEG را تا 35 درصد کاهش می‌دهد