اپل تیمی تشکیل داده است تا یک پلتفرم واقعیت افزوده برای اکوسیستم این کمپانی توسعه دهند