اینتل جزییات جدیدی را در رابطه با چیپست ۱۰ نانومتری Cannon Lake منتشر کرد