موجودی اوپو R9s سبز رنگ تنها دو دقیقه پس از عرضه به اتمام رسید!