تقاضا برای گلکسی S8 پلاس، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است