اپل در آیفون ۸ از تکنولوژی کانکتور هوشمند استفاده خواهد کرد