اپل با iOS همچنان در آمریکا حکم‌رانی می‌کند، اما در چین همه چیز به نفع اندروید است!