دارایی اپل در بانک‌ها به چیزی حدود 246.09 میلیارد دلار می‌رسد!