داتیس به عنوان نماینده نمایشگرهای تجاری ال‌جی در ایران معرفی شد