اپل چند تن از کارشناسان ماهواره‌ای گوگل را استخدام کرد