نتایج مالی سه‌ماهه اول سال 2017 ال‌جی: بیشترین میزان سود از سال 2009