چگونه گزینه camera roll را در دوربین LG G6 روشن یا خاموش کنیم؟