پاسخ هوشمندانه اول: بذر تقلبی است!

اولین هوشمندانه در فصل سوم با یک سوال بسیار آسان به پایان رسید. تعداد زیادی از شما دوستان به این سوال پاسخ صحیح دادید و تعدادی هم حتی به جواب آن نزدیک نشدید. یک بار دیگر سوال را با هم مرور می‌کنیم.

پاسخ هوشمندانه اول

پادشاه به تمامی پسران جوان بذر تقلبی و غیرقابل رشد داده است؛ بنابراین تمامی افراد به جز یک نفر با دروغ و حیله گیاه‌های رشد کرده‌ای را که مال خودشان نیست، به پادشاه تحویل می‌دهند. پادشاه هم فردی را که با صداقت ظرف را خالی آورده، به‌عنوان جانشین انتخاب می‌کند.

برندگان هوشمندانه اول

کاربر MZ1996 به‌عنوان نفر اول موفق شد تا 100 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر tareghian۳۳۳ به‌عنوان نفر دوم موفق شد تا 80 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر الیسا به‌عنوان نفر سوم موفق شد تا 60 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر mohammad.p به‌عنوان نفر چهارم موفق شد تا 50 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر Bamik به‌عنوان نفر پنجم موفق شد تا 40 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

فراموش نکنید امشب راس ساعت 8، دومین سوال از هوشمندانه منتظر شما است.

نمایش نظرات (4)