واکنش آیفون 7 در برابر فروفلوئید و آهنربا (ویدئو اختصاصی)