نسخه بازسازی شده گلکسی نوت 7 با نام گلکسی نوت FE معرفی خواهد شد