نصب بیش از 82 میلیارد اپلیکیشن از فروشگاه پلی‌استور در سال 2016