ال‌جی V30 در زمان عرضه از Daydream VR پشتیبانی خواهد کرد