اکنون بیش از ۲ میلیارد دیوایس اندرویدی فعال در دنیا وجود دارد