پاسخ هوشمندانه نهم: 5 دانش‌آموز

نهمین هوشمندانه در فصل سوم با یک سوال بسیار آسان به پایان رسید. با یکدیگر سوال را مرور می‌کنیم.

پاسخ هوشمندانه نهم

همه 20 دانش‌آموزی که در کلاس فیزیک هستند، برای درس ریاضی هم کلاس دارند. از طرفی نصف دانش‌آموزان درس ریاضی برای فیزیک کلاس دارند. با توجه به این دو نکته می‌توان متوجه شد که تعداد دانش‌آموزان کلاس ریاضی 40 نفر است. همچنین می‌دانیم 30 دانش‌آموزی که در کلاس ادبیات هستند، برای درس ریاضی هم کلاس دارند. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان متوجه شد که 15 دانش‌آموز ادبیات در کلاس ریاضی حضور پیدا می‌کنند. از آن‌جایی هم که هیچ‌کدام از دانش‌آموزان ادبیات برای درس‌ فیزیک کلاس ندارند، به این نتیجه می‌رسیم که تنها 5 دانش‌آموز ریاضی وجود دارد که در هیچ‌کدام از کلاس‌های فیزیک و ادبیات حضور پیدا نمی‌کنند.

برندگان هوشمندانه نهم

کاربر zabetian۳۳۳ به‌عنوان نفر اول موفق شد تا 100 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر الیسا به‌عنوان نفر دوم موفق شد تا 80 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر اناهیتا به‌عنوان نفر سوم موفق شد تا 60 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر amin به‌عنوان نفر چهارم موفق شد تا 50 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر///mahdispd  به‌عنوان نفر پنجم موفق شد تا 40 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

فراموش نکنید امشب راس ساعت 8، دهمین سوال از هوشمندانه منتظر شما است.

ممکن است شما دوست داشته باشید