تخفیف ۵۰ درصدی همراه اول به محتوای داخلی در بسته‌های اینترنت