مراقب رفتار خود با کلاغ‌ها باشید زیرا آن‌ها بسیار کینه‌ای هستند!